Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 gelden strengere regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen de Europese Unie gelden deze strengere regels, die gevolgen hebben voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging.

Taekwondo en Hapkido Vereniging YU SIN KWON heeft in kaart gebracht hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Daarbij gaat het om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt met deze gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? Onze leden kunnen ervan uitgaan dat zorgvuldig met deze data wordt omgegaan en dat ze alleen voor specifieke doeleinden worden gedeeld. Zo delen we bijvoorbeeld data met de TBN, IHA en SN ten behoeve van nationale en internationale evenementen .

Om aan deze vernieuwde wetgeving te voldoen, hebben we meerdere acties genomen waaronder het opstellen van een privacyverklaring. In deze verklaring is beschreven hoe we met uw gegeven omgaan en voor welke doeleinden ze worden verwerkt. Als extra slot op de deur heeft YU SIN KWON een zogenoemde verwerkingsovereenkomst gesloten met de TBN, een concrete verplichting die voortvloeit uit de AVG. Deze verplichting is nodig als de vereniging persoonlijke gegevens van haar leden wil doorgeven voor onder meer het bondslidmaatschap en deelname aan bonds- of bondsgerelateerde activiteiten. Aanpassing van het inschrijfformulier is ook nodig gebleken. Van hen die actief zijn binnen de vereniging geldt tot slot een geheimhoudingsverklaring die zij als bestuurslid, leraar of vrijwilliger dienen te ondertekenen.

De vereniging houdt de vinger aan de pols indien aanpassingen in de toekomst nodig zijn. Uiteraard informeren we onze leden over de stappen, die in dit proces voor hen van belang zijn. Vragen kunnen worden gemaild aan de secretaris via yusinkwon-secretaris@outlook.com of via het algemeen e-mailadres yusinkwon@outlook.com