Taekwondo (letterlijk: manier van voet en vuist) is een van oorsprong Koreaanse vechtsport, waarvan de geschiedenis vele eeuwen teruggaat. Taekwondo is meer dan elkaar te lijf gaan. In haar huidige vorm bestaat ze pas sinds de 2e Wereldoorlog en daarom kan taekwondo tevens beschouwd worden als een van de jongste Aziatische vechtsporten.

Veelzijdige sport

Taekwondo is een veelzijdige sport en wordt op drie manieren beoefend: als sportieve recreatie, als algemene wedstrijdsport en als topsport. Als je denkt dat taekwondo een sport is waar je enkel fysiek sterk voor moet zijn, dan heb je het mis. Het gaat voor een groot gedeelte ook om discipline, respect voor elkaar en concentratie. Taekwondo wil mensen creëren met een goede levenshouding en zelfvertrouwen die rechtstreekse confrontaties mijden.

Publiek tijdens de examens

 

Naast fysiek capabel zijn is het belangrijk om mentale sterkte op te bouwen. Dit via oefeningen en training. Vaak worden er ‘kreten’ geslaakt tijdens een gevecht. Wie moeite heeft zijn agressie te kanaliseren, kan leren zich juist te beheersen door middel van taekwondo.

TAE zijn alle beentechnieken
KWON omvat alle aanvals- en verdedigingstechnieken met
handen en armen
DO de manier waarop deze technieken worden gebruikt

 

 

 

 

 

Sportiviteit voorop en respect voor elkaar

Sportiviteit voorop en respect voor elkaar

 

Onderdelen

Taekwondo heeft een onderdeel dat stijl heet en een onderdeel sparring. Stijl heeft te maken met een serie bewegingen en houdingen die men als geheel perfect probeert uit te voeren. Als je over sparren praat, dan heb je het over het gevecht met een tegenstander. Zowel stijllopen als sparren zijn aan regels gebonden. Overige voor het examen verplichte onderdelen zijn: il bo taeryeon (1-2 staps verdedigingstechnieken), ho sin sul (verdediging tegen grepen, mes en andere steek- en slagwapens) en gyok pa (breektechnieken).

 3_Taekwondo_5

Taekkyun als oorsprong

Het moderne taekwondo is ontstaan uit verschillende Aziatische krijgskunsten zonder wapens. Daarbij werden diverse oud-Koreaanse gevechtsvormen met been- en voettechnieken (taekkyun) samengevoegd met het Japanse karate en het Chinese kung fu. Kenmerkend voor de Koreaanse gevechtsvormen was het veelvuldige gebruik van vaak hoge traptechnieken. Ook nu onderscheidt taekwondo zich van andere oosterse vechtsporten door zijn zeer geavanceerde been- en voettechnieken.

 

Pacifistisch

Taekkyun is – hoe raar dit ook mag klinken – een pacifistische vechtkunst. Het doel van de technieken is nooit om een tegenstander uit te schakelen of onnodig te verwonden. In vroegere tijden was het dan ook verboden om tijdens Taekkyunwedstrijden elkaar te verwonden. De beoefenaars waren vaak boeren die de volgende dag gewoon weer aan het werk moesten op het land.

 

Traptechnieken

Taekkyun technieken bestaan voornamelijk, maar niet uitsluitend, uit traptechnieken. Deze verschillen echter fundamenteel van traptechnieken zoals bijvoorbeeld van het taekwondo. Ook hier komt het pacifistische principe van taekkyun om de hoek kijken. Je kan elkaar raken met de trappen, maar verwonden is niet het doel. In taekkyun is elke trap eigenlijk een duw beweging. In dit filmpje is het duidelijk te zien.

Breektest

 

Zonder bescherming

In een Taekkyun match wordt gevochten zonder bescherming, toch mag er naar bijvoorbeeld het hoofd geschopt worden. Het raken van de tegenstander levert punten op, alsmede het uit evenwicht brengen (werpen) van de tegenstander. In Nederland wordt Taekkyun nog niet beoefend. Wel is er een stichting in oprichting die zich graag voor de verbreiding van Taekkyun in wil inzetten.

Graduaties taekwondo

In taekwondo kun je verschillende graduaties of geups behalen. Je hebt de wit-gele (2 graduaties), gele, geel-groene, groene, groen-blauwe, blauwe, blauw-rode, rode, rood-zwarte en tot slot zwarte band (1e dan). Als je een band behaald hebt, krijg je hiervoor een diploma. Als je de rood-zwarte band hebt, kun je meedoen aan danexamens. De negende dan is de hoogste graad die je kunt behalen. Danexamens bestaan uit een schriftelijk- en een praktijkgedeelte, de examens staan onder supervisie van de taekwondobond (TBN). Om de hoogste dangraad te behalen moet je naar Zuid-Korea.

3_Taekwondo_10

Kers op de taart: slagen voor het examen en een band of slip hoger.

3_Taekwondo_11

 

TBN en IOC

Als je je aanmeldt bij Yu Sin Kwon krijg je van de TBN een paspoort waarin al je resultaten worden opgeschreven en ook een identiteitskaart. TBN-leden zijn automatisch ook lid van de World Taekwondo Federation (WTF), erkend door het Nederland Olympische Comité (NOC) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Sinds 1994 is taekwondo een Olympische sport.

Uitrusting

Taekwondoïns dragen een wit pak met een band in de kleur die ze behaald hebben. Alleen zwarte banders en hoger gegradueerden mogen in de dojang pakken dragen met zwarte kragen. Bij wedstrijdsparring geldt extra bescherming voor hoofd, handen, armen, benen en voeten en een bitje voor in de mond. De sport wordt op blote voeten beoefend.

Aanmelden voor teakwondolessen bij:
Randy Oeij | 06-41494552 | yusinkwon-tkd@outlook.com of
Ignacio Willems | 06-19958442 | yusinkwon-tkd@outlook.com of iwillems2@upcmail.nl