Fondsenwerving

Tot 2014 diende Yu Sin Kwon elk jaar bij gemeente Hellevoetsluis een aanvraag in tot subsidieverlening. Deze zogenoemde jeugdsportsubsidie (20 euro per jeugdlid) gebruikte de vereniging voor dekking van aanvullende kosten.

Sportklas voor basisscholen is een van de gemeenteprojecten waaraan Yu Sin Kwon medewerking geeft.

Gegevens

Om in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidie moest het bestuur ook een jaarverslag aanleveren met gegevens over het aantal leden naar geslacht, leeftijd en woonplaats. Onder andere de inkomsten en uitgaven van de vereniging stonden hierin vermeld. Zo was Yu Sin Kwon lange tijd verzekerd van een leuk bedragje (overigens niet meer dan 1.300 euro of lager per jaar) dat werd gebruikt voor de aanschaf van materiaal, denk aan: stootkussens, borst- en hoofdbeschermers, attributen voor sparring, stokken en zwaarden voor sibpalki, bokshandschoenen, etc.

Kies voor Hart en Sport: scholieren volgen bij Yu Sin Kwon proef lessen taekwondo en hapkido. Een project van de gemeente en PUSH.

 

Visie en missie

De gemeentelijke jeugdsportsubsidie is belangrijk geweest voor Yu Sin Kwon en het stelde de vereniging in staat om de contributies laag te houden en leuke dingen te doen voor de jeugdleden. Maar vanaf 2015 geldt deze subsidie niet meer voor Hellevoetsluis vanwege bezuinigingen op de begroting. Het Jeugdbeleidsplan 2012-2014 is derhalve het laatste wat Yu Sin Kwon op aan de gemeente heeft geleverd. Met het oog ook op de toekomst heeft de vereniging een nieuwe ‘Visie en Missie’ opgezet, bestaande uit zes kernelementen: 1) laagdrempeligheid; 2) sport als (bind)middel; 3) betrokkenheid van ouders; 4) sport als ontmoetingsplaats; 5) sport van iedereen; 6) overdracht, continuïteit en liquiditeit. Het komt erop neer dat we veel meer dan vroeger de boer op moeten en moeten samenwerken met gemeente, verenigingen, scholen, Sportfondsen BV en andere relevante instituten.

Crowdfunding

De vereniging probeert via andere bronnen aanvullende financiële steun binnen te halen, bijvoorbeeld met crowdfunding. We nemen zelf het initiatief en komen met ideeën. Deze ideeën zet Yu Sin Kwon al dan niet online, waarbij geïnteresseerden, mecenassen, bedrijven, fondsen en stichtingen wordt gevraagd geld te doneren als ze het een goed plan vinden. Als velen onze ideeën steunen, hoopt de vereniging genoeg geld binnen te halen voor een gezonde financiële huishouding.

 

Wie helpt?

In 2014 heeft de vereniging uit eigen zak een ‘vermogen’ uitgegeven (€ 3.000,-) voor een nieuw dekzeil tbv de hapkido-tatami. De tatami bestaat verder uit 64 losse matten (elk 1 bij 2 meter) van synthetische rubber/neopreen die vanwege slijtage hoognodig aan vervanging toe zijn. Aanschafkosten nieuwe mat: ruim € 9.000,-. De vereniging is druk bezig met leveranciers, maar weet vooralsnog niet hoe de matten bekostigd moeten worden.

 

Contact

Wie vindt het een goed idee en weet de vereniging in contact te brengen met interessante sponsors? U kunt ons ook rechtstreeks bellen of mailen:

Henk Verberne (penningmeester) 06-28 55 32 37 h.m.verberne@upcmail.nl of yusinkwon@outlook.com
Michel Ruisch (voorzitter) 06-28 78 16 24 yusinkwon-hkd@outlook.com
Ignacio Willems (bestuurslid) 06-19 95 84 42 iwillems2@upcmail.nl of yusinkwon@outlook.com
Randy Oeij (secretaris) 06-28 55 32 37 yusinkwon-secretaris@outlook.com of yusinkwon@outlook.com
Roddy Rijke (bestuurslid) 06-37 32 34 42 yusinkwon-hkd@outlook.com

Doelstellingen

Wat zijn onze doelstellingen?

 1. Handhaving van een hoog niveau in het aanbod van de lessen.
 2. Binnen vooraf gestelde kaders streven naar het aantrekkelijker maken van taekwondo, hapkido, sibpalki en andere toegevoegde sporten als ladies self defense en verdedigen op straatniveau.
 3. Vergroting van de technische overdraagbaarheid.
 4. Vergroting van de bestuurlijke overdraagbaarheid.
 5. Gebruik maken van de hulpvaardigheid van ouders en andere geïnteresseerden.
 6. De Vaantjescompetitie en het YSK-clubkampioenschap aantrekkelijker maken, dit zijn laagdrempelige competities voor taekwondo- en hapkido pupillen en aspiranten met weinig of geen wedstrijdervaring.
 7. Meedoen aan open dagen, outdoor evenementen, demonstraties, workouts, en internationale wedstrijden en seminars.
 8. Verhoging van de kwaliteit op diverse onderdelen van taekwondo, hapkido, sibpalki en andere toegevoegde sporten.
 9. Organiseren van nevenactiviteiten, die de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van Yu Sin Kwon vergroten.
 10. Bijdragen aan breedtesportactiviteiten en schoolsport in Hellevoetsluis.
 11. Meedoen aan sportieve activiteiten die een algemeen maatschappelijk belang dienen.
 12. Een bijdrage leveren aan versterking van een positief imago en het uitdragen van de maatschappelijke waarde van vechtsporten en verdedigingskunsten.

 

Meer over crowdfunding voor sportverenigingen op: http://sponsorvisie.nl/crowdfunding-voor-clubs/

De ‘Visie en Missie‘ van Yu Sin Kwon