TBH-Sibpalki

Taekwondo

1 (30)

Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

Lidmaatschapstarieven individuele leden 2018
Contributie jeugd t/m 13 jaar € 29,50
Contributie jeugd 14 t/m 17 jaar € 35,20
Contributie senioren 18 jaar en ouder € 40,30
Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50
Overige lidmaatschapstarieven 2018
Jaarlijkse contributie sportscholen en verenigingen € 100,00
Aansluitkosten nieuwe sportscholen en verenigingen € 150,00
Contributie steunleden € 11,65
Inschrijfgeld nieuwe steunleden € 7,50
Overschrijvingskosten € 10,00
Bondspaspoort € 15,00

 

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven. Raadpleeg hiervoor de site van TBN.


Aanmeldingsprocedure leden:

U kunt zich via Yu Sin Kwon opgeven als bondslid. Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode op de site van TBN voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging of sportschool betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Persoonsgebonden

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij Yu Sin Kon. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, de vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.

Online ledenadministratie

De online ledenadministratie van TBN is te bereiken via www.taekwondobond.nl/ledenadministratie). Om in te loggen in de online ledenadministratie dient u bij ‘gebruikersnaam’ uw bondslidnummer in te vullen. Logt u voor het eerst in dan kunt u gebruik maken van de optie ‘nieuw wachtwoord aanvragen’, dit wordt dan verstuurd naar het e-mailadres dat in de ledenadministratie van de bond bekend is. Indien de melding ‘geen gebruiker gevonden’ verschijnt, dient u eerst een e-mail te sturen naar info@taekwondobond.nl met daarin vermeld uw naam, lidnummer en e-mailadres.

Steunlidmaatschap

Vaak zijn ouders, familie en kennissen zeer bij de sport en de club betrokken, helpen bij het organiseren van activiteiten en gaan mee naar wedstrijden. Deze mensen kunnen steunlid worden voor € 11,65 per jaar.

Hapkido

16_Trainingslocatie- dagen en tijden_8

Het lidmaatschap van de International Hapkido Alliance (IHA) en Dutch Hapkido Alliance is verbonden aan het lidmaatschap van Yu Sin Kwon. Opzegging hiervan kan alleen via de sportschoolhouder.

Het contributiejaar van de IHA- en DHA loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

 

IHA-lidmaatschapstarief individuele leden 2018
Contributie jeugd t/m 17 jaar en senioren van 18 jaar en ouder € 35,00

Sibpalki 

1 (17)

SN (Sibpalki Nederland)-lidmaatschaptarieven 2018
Houders tot zwarte band (1e dan) € 25,00
Dangraadhouders € 35,00