TBH-Sibpalki

Taekwondo

1 (30)

Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe tarieven. Raadpleeg hiervoor de site van TBN.

Hapkido

16_Trainingslocatie- dagen en tijden_8

Het lidmaatschap van de International Hapkido Alliance (IHA) en Dutch Hapkido Alliance is verbonden aan het lidmaatschap van Yu Sin Kwon. Opzegging hiervan kan alleen via de sportschoolhouder.

Het contributiejaar van de IHA- en DHA loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

IHA-lidmaatschapstarief individuele leden 2018
Contributie jeugd t/m 17 jaar en senioren van 18 jaar en ouder € 35,00