Personen of gezinnen met een laag inkomen kunnen door de hoogte van de kosten niet altijd deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, onderwijs of andere maatschappelijke activiteiten. Door gebruik te maken van het Participatiefonds en het Kindpakket  van gemeente Hellevoetsluis wordt dit wel mogelijk.

 

Participatiefonds

Het Participatiefonds kunt u één keer per jaar aanvragen voor elk volwassen persoon (vanaf 18 jaar) van uw gezin. U kunt deze vergoeding elk jaar opnieuw aanvragen. Het gaat om een bedrag van maximaal €200,00 dat u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld:
– contributie sport- of andere verenigingen, zwemmen, kosten van bijbehorende sportkleding;
– bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark, et cetera;
– kosten internetprovider;
– cursussen, lesgeld muziekschool, zwemlessen en dergelijke;
– contributie bibliotheek.

Lees meer over het Participatiefonds op:
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Bijstand/Financieel_steuntje_in_de_rug/Participatiefonds

 

Kindpakket

Voor kinderen heeft de gemeente een andere regeling: het Kindpakket. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de gemeentepagina over het Kindpakket.