De vijf gouden regels van Yu Sin Kwon: eerlijkheid, beleefdheid, zelfbeheersing, collegialiteit en doorzettingsvermogen

Leerlingen, docenten en assistenten dienen zich aan de volgende (gedrag)regels te houden:

 • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor het begin van de les aanwezig bent.
 • Er zijn twee kleedkamers beschikbaar, een voor jongens/mannen, een voor meisjes/vrouwen.
 • Geef altijd het goede voorbeeld, houd orde en rust in de kleedkamers.
 • Bezoek het toilet vóór dat de training begint.
 • Je maakt een buiging bij het betreden en bij het verlaten van de dojang, én je buigt ook naar de docent(en) en assistenten.
 • Leerlingen groeten elkaar ook met een buiging.
 • De docentl wordt enkel en alleen maar aangesproken met ‘Sa Bom Nim’ of ‘Meester’.
 • Hygiëne: schoon lichaam, in het bijzonder schone voeten en verzorgde, kortgeknipte nagels waaronder geen vuil zit. Draag elke les schoon en gewassen pakken.
 • Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn. Een EHBO-kit is altijd aanwezig.
 • Het dragen van sieraden, zoals armbanden, horloges, oorbellen en kettingen is niet toegestaan. Als een ring of oorbel niet af- of uitgedaan kan worden, moet deze worden afgeplakt, zodat er geen verwondingen kunnen ontstaan bij jezelf of bij je medesporters. Een bril mag, als dit noodzakelijk is.

 • Niet met straatschoenen in de dojang. Martial art schoenen zijn alleen maar toegestaan op advies van de dokter of huisarts.
 • Kom niet kauwend of drinkend de dojang binnen. Zorg dat je een fles of bidon met enkel water (géén limonade, zoetdrank of sportdrank) bij je hebt, voor in de pauze of na de les.
 • Mobiele telefoons moeten uit staan bij het betreden van de dojang.
 • Binnen/buiten de dojang de regels in acht nemen + correct naar anderen toe zijn.
 • Tijdens de lessen volg je alleen de aanwijzingen op van de docent of assistent.
 • Lesgeven zonder toestemming van de docent mag niet.
 • Hogere banders moeten een voorbeeld zijn voor de lager gegradueerden.
 • Een docent mag niet worden tegengesproken. Als je het met hem/haar niet eens bent, bespreek dit na de les.
 • Als een docent aanwijzingen of opdrachten geeft, dien je deze zo snel mogelijk en naar beste kunnen op te volgen. Laksheid, arrogantie, respectloosheid, brutaliteit en agressie zijn zaken die in de dojang niet thuishoren.

 • Iedereen die buiten deze regels denkt te kunnen leven, loopt het risico een straf opgelegd te krijgen. Dit kan variëren van disciplinaire oefeningen tot verwijdering uit de les, en bij herhaling zelfs tot schorsing of royering als lid.
 • Alleen met toestemming van de docent mag je tijdens de les de dojang verlaten.
 • In de dojang vervallen alle opvattingen over geloof, stand, huidskleur, politieke en persoonlijke overtuiging. Er geldt slechts de erkenning van de hoger gegradueerde.
 • Ouders, begeleiders en ander publiek mogen de lessen vanaf de kant meemaken of achter de transparante wand bij de ingang van de dojang.
 • Leerlingen mogen tijdens de les geen contact hebben met ouders of ander publiek.
 • Let op je taalgebruik, niet vloeken of schelden. Ongepast kletsen is ook niet toegestaan.
 • In De Fazant geldt een algemeen rookverbod, ook in de overige sportzalen en in de gemeenschappelijke ruimten.
 • Ga netjes met spullen om, van jezelf, anderen en van de club. Help bij het inrichten van de dojang, maar ook met opruimen na de training.
 • De toegang naar de kleedkamers vanuit de gang is vrij. Om diefstal te voorkomen, raden wij aan om waardevolle spullen, e.d., mee te nemen naar de zaal. Bestuursleden en docenten zijn niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen.

Deze regels gelden voor de trainingen. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals examens, wedstrijden en (gast)stages kan van bepaalde regels worden afgeweken. 

 

Ouders, begeleiders, bezoekers

 

 • Ouders, begeleiders en bezoekers zijn altijd welkom om de lessen vanaf de kant of achter de transparante wand bij de ingang van de dojang bij te wonen. De vereniging vraagt wel op die plekken de nodige rust te bewaren en de lessen niet te verstoren. De dojang mag niet met straatschoenen worden betreden.
 • Ouders mogen niet met hun kind(eren) praten tijdens de les. Laat alstublieft disciplinaire zaken en het coachen over aan de docenten.
 • Commentaar over het lesgeven in het bijzijn van leerlingen wordt niet getolereerd.
 • Na de les kunnen ouders altijd in contact treden met de docent(en) om eventuele knelpunten te bespreken.


 

Personen of gezinnen met een laag inkomen kunnen door de hoogte van de kosten niet altijd deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, onderwijs of andere maatschappelijke activiteiten. Door gebruik te maken van het Participatiefonds en het Kindpakket  van gemeente Hellevoetsluis wordt dit wel mogelijk.

Participatiefonds

Het Participatiefonds kunt u één keer per jaar aanvragen voor elk volwassen persoon (vanaf 18 jaar) van uw gezin. U kunt deze vergoeding elk jaar opnieuw aanvragen. Het gaat om een bedrag van maximaal €200,00 dat u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld:
– contributie sport- of andere verenigingen, zwemmen, kosten van bijbehorende sportkleding;
– bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark, et cetera;
– kosten internetprovider;
– cursussen, lesgeld muziekschool, zwemlessen en dergelijke;
– contributie bibliotheek.

Lees meer over het Participatiefonds op:
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Bijstand/Financieel_steuntje_in_de_rug/Participatiefonds

 

Kindpakket

Voor kinderen heeft de gemeente een andere regeling: het Kindpakket. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de gemeentepagina over het Kindpakket.